Autor - szczegóły

Trusz, Sławomir, Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

  • Vol 44, No 2 (2016) - Artykuły
    Czy nauczyciele myślą źle o eurosierotach? Stereotypy iuprzedzenia nauczycieli wobec dzieci sezonowych migrantów
    Abstrakt  PDF