Autor - szczegóły

Pastwa, Rafał, Polska

  • Vol 45, No 1 (2017) - Sprawozdania
    Kolokwium „The Future of Religious Faith from Central--Eastern European Perspective”, Praga, 25-26 kwietnia 2017 r.
    Szczegóły  PDF
  • Vol 45, No 3 (2017) - Artykuły
    Zaufanie w kryzysie, czyli „kultura budowania na nieufności”. Próba analizy zjawiska na podstawie „2017 Edelman Trust Barometer” z uwzględnieniem odniesienia do mediów
    Abstrakt  PDF (English)