Autor - szczegóły

Magier, Piotr, Katedra Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki KUL, Polska

  • Vol 36, No 2 (2008) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej”, Lublin–Dąbrowica, 11-14 czerwca 2007 roku
    Szczegóły  PDF