Autor - szczegóły

Daranowski, Piotr, Polska

  • Vol 23, No 1 (1995) - Artykuły
    Standard traktatowy a standard krajowy ochrony praw człowieka (na przykładzie art. 10 § 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych)
    Abstrakt  PDF