Autor - szczegóły

Dobrogowska, Monika, Katedra Makrostruktur i Ruchów Społecznych, Instytut Socjologii KUL, Polska

  • Vol 41, No 1 (2013) - Recenzje
    Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee a praktyka, red. Jan Szymczyk, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, ss. 326
    Szczegóły  PDF