Autor - szczegóły

Rewera, Mirosław, Katedra Makrostruktur Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, KUL, Polska