Autor - szczegóły

Revera, Mirosław, doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Vol 34, No 1 (2006) - Artykuły
    Autorytety instytucjonalne polskiej młodzieży w badaniach socjologicznych ostatniej dekady PRL i po 1989 roku
    Abstrakt  PDF