Autor - szczegóły

Nieć, Mateusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska