Autor - szczegóły

Pabich, Marek, Katedry Makrostruktur i Ruchów Społecznych, Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska