Autor - szczegóły

Budyn-Kulik, Magdalena, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 43, No 4 (2015) - Artykuły
    Dobrowolne ograniczenie prawa do prywatności w ujęciu prawnokarnym, psychologicznym i socjologicznym
    Abstrakt  PDF