Autor - szczegóły

Hułas, Maciej, Instytut Socjologii KUL, Polska

  • Vol 39 (2011) - Artykuły
    Public Sociology jako nowa subdyscyplina naukowa według Michaela Burawoya
    Abstrakt  PDF
  • Vol 41, No 2 (2013) - Recenzje
    Craig Calhoun, Nations Matter Culture, History, and the Cosmopolitan Dream, London-New York: Routledge Taylor & Francis Group 2007, ss. 238
    Szczegóły  PDF