Autor - szczegóły

Wielecki, Krzysztof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska