Autor - szczegóły

Kozłowski, Krzysztof, Katedra Studiów Politycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polska

  • Vol 43, No 1 (2015) - Artykuły
    Geopolityczne znaczenie poradzieckiej Azji Centralnej w kontekście przemian na rynkach gazu ziemnego
    Abstrakt  PDF