Autor - szczegóły

Lendzion, Kinga, Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska