Autor - szczegóły

Robakowski, Kazimierz, Polska

  • Vol 29, No 1 (2001) - Recenzje
    Stanisław Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Z historii współczesnej myśli samorządowej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, ss. 396
    Szczegóły  PDF