Autor - szczegóły

Ferszt, Katarzyna, Polska

  • Vol 26, No 1 (1998) - Recenzje
    Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug. (Raport z badań), pod red. L. Dyczewskiego, D. Wadowskiego, R. Szweda, Norbertinum, Lublin 1998, ss. 237
    Szczegóły  PDF