Autor - szczegóły

Szulich-Kałuża, Justyna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Vol 46, No 2 (2018) - Artykuły
    Semantyczne i wizualne modele „nowego ojcostwa” upowszechniane w publikacjach „Przekroju” i „Polityki”
    Abstrakt  PDF