Autor - szczegóły

Szegda, Joanna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Polska