Autor - szczegóły

Bielecka-Prus, Joanna, Polska

  • Vol 30, No 1 (2002) - Recenzje
    Florian Znaniecki, Education and Social Change, Edited and Introduced by Elżbieta Hałas, Peter Lang. Frankfurt am Main 1998
    Szczegóły  PDF