Autor - szczegóły

Flaga, Jerzy, Polska

  • Vol 22, No 2 (1994) - Recenzje
    Marian Surdacki, Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku. Lublin 1992 ss. 356. Towarzystwo Naukowe KUL
    Szczegóły  PDF