Autor - szczegóły

Turowski, Jan, Polska

 • Vol 30, No 1 (2002) - Recenzje
  Social Polarization in Post-Industrial Metropolises. Eds John O'Loughilin, Jüergen Friedrichs. Walter Gruyter and Go. Berlin−New York 1996; Megastädte in der Dritten Welt. Hersg. Erdmann Gromsen, Andreas Thimm. Mainz 1994
  Szczegóły  PDF
 • Vol 27, No 1 (1999) - Recenzje
  Problem niejednoznaczności podstawowych pojęć analizy socjologicznej. Recenzja problemowa podręczników socjologii: Norman Goodman. Wstęp do socjologii; Henri Mendras. Elementy socjologii
  Szczegóły  PDF
 • Vol 24, No 1 (1996) - Artykuły
  Proces profesjonalizacji nauki. Blaski i cienie; zagrożenia i problemy
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 1 (1990) - Artykuły
  Spółdzielnie rolnicze w Polsce w świetle zasad społecznych pomocniczości i solidarności
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14, No 1 (1986) - Artykuły
  Przemiany gospodarcze i społeczne wsi i rolnictwa w Belgii w okresie po II wojnie światowej
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11, No 1 (1983) - Artykuły
  Ewolucja gospodarstwa chłopskiego w Republice Federalnej Niemiec
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (1958) - Artykuły
  Geneza i ocena zasady myśli społecznej Ludwika Królikowskiego (1799—1878)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 1 (1949) - Recenzje
  Wincenty Styś, Drogi postępu gospodarczego wsi,. Wrocław 1947, s. 344
  Szczegóły  PDF