Autor - szczegóły

Jakubowska-Branicka, Iwona, Polska

  • Vol 23, No 1 (1995) - Artykuły
    Socjalistyczny konsument i socjalistyczne prawo. Poczucie uprawnień i obowiązków w sytuacji braku dóbr konsumpcyjnych − ekonomia dnia codziennego
    Abstrakt  PDF