Autor - szczegóły

Fedec, Ireneusz, Polska

  • Vol 29, No 2 (2001) - Recenzje
    Leonard Grochowski, Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki lat międzywojennych w kontekście europejskim
    Szczegóły  PDF