Autor - szczegóły

Gawron, Grzegorz, Zakład Socjologii Rozwoju w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

  • Vol 43, No 1 (2015) - Artykuły
    Universal Design – Projektowanie uniwersalne jako idea w dążeniu do osiągania partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych
    Abstrakt  PDF