Autor - szczegóły

Miszczak, Ewa, Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 42, No 4 (2014) - Artykuły
    „Święci” i „profani”. Profile religijne uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego na podstawie badań
    Abstrakt  PDF