Autor - szczegóły

Leonarska, Dorota, doktorantka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska