Autor - szczegóły

Filip, Dariusz, doktorant, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Polska

  • Vol 35, No 3 (2007) - Artykuły - Zarządzanie
    Dynamika rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej
    Abstrakt  PDF