Autor - szczegóły

Dobrzański, Dariusz, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 45, No 4 (2017) - Artykuły
    Etnometodologia jako socjologia literatury? O konstruowaniu obcości w Witolda Gombrowicza Notatkach z Dziennika 1951-1952
    Abstrakt  PDF