Autor - szczegóły

Galek, Czesław, Polska

  • Vol 27, No 2 (1999) - Recenzje
    Jan Władysław Dawid, O duszy nauczycielstwa, opracował, wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do druku Edward Walewander
    Szczegóły  PDF