Autor - szczegóły

Fałda, Beata, Katedra Zastosowań Matematyki w Instytucie Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych KUL, Polska