Autor - szczegóły

Adamczyk, Barbara, Akademia Ignatianum Kraków, Polska

  • Vol 44, No 1 (2016) - Recenzje
    Marian Cabalski, Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014
    Szczegóły  PDF