Autor - szczegóły

Szudra, Anna, Katedra Filozofii Wychowania w Instytucie Pedagogiki KUL, Polska