Autor - szczegóły

Szkoła, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska