Autor - szczegóły

Obiegło, Anna, doktorantka, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki, Polska

  • Vol 41, No 4 (2013) - Artykuły
    Polityka rodzinna, edukacyjna oraz ochrony zdrowia publicznego Wspólnoty Europejskiej do początku lat 90. XX wieku
    Abstrakt  PDF