Autor - szczegóły

Niewiadomy, Anna, Katedra Filozofii Społecznej KUL, Polska

  • Vol 40, No 2 (2012) - Sprawozdania
    Międzynarodowa Konferencja „Studia nad wiedzą: Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej”, Lublin, 1-2 grudnia 2011
    Szczegóły  PDF