Autor - szczegóły

Chańko, Anna, Katedra Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku, Polska

  • Vol 40, No 2 (2012) - Recenzje
    Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (część I), red. Anna Kieszkowska, Kraków: Wydawnictwo Impuls 2011
    Szczegóły  PDF
  • Vol 41, No 1 (2013) - Recenzje
    Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (część II), red. Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska, Kraków, Wydawnictwo Impuls 2012, ss. 328
    Szczegóły  PDF