Autor - szczegóły

Miszczuk, Andrzej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Polska

  • Vol 45, No 1 (2017) - Artykuły
    Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 45, No 3 (2017) - Artykuły
    Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej
    Abstrakt  PDF