Autor - szczegóły

Boczkowski, Andrzej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, Polska

  • Vol 46, No 4 (2018) - Artykuły
    Badania ilościowe i jakościowe w socjologii. Między separacją epistemologiczną a praktyczną komplementarnością
    Abstrakt  PDF