Autor - szczegóły

Borowicz, Aleksandra, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Vol 34, No 2 (2006) - Recenzje
    Ewa Domagała-Zysk, Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004
    Szczegóły  PDF