Autor - szczegóły

Sulikowski, Adam, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

  • Vol 43, No 4 (2015) - Artykuły
    Prawa a ideologia. Prawa jednostki z perspektywy krytycznej myśli prawniczej i społecznej (wybrane zagadnienia)
    Abstrakt  PDF