Autor - szczegóły

Marczak, Łukasz, – doktorant, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej, Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska