Vol 2 (1958)

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF
Ś. P. Henryk Dembiński
 
PDF
5-9

Artykuły

Czesław Strzeszewski
PDF
11-57
Józef Majka
PDF
59-85
Ignacy Czuma
PDF
87-134
Jan Turowski
PDF
135-172
Zdzisław Papierkowski
PDF
173-182
Bibliografia filozofii prawa za lata 1945—1957
Hanna Waśkiewicz
PDF
183-212

Recenzje

Encyclopaedia of the Social Sciences, New York 1954
Ignacy Czuma
PDF
213-219
Kurt Heinig. Das Budget, Tübingen 1953
Ignacy Czuma
PDF
219-222
Marian Zimmermann. Zagadnienie prawne polskiej ustawy wodnej
Wit Klonowiecki
PDF
223-224
Zbigniew Janowicz. Zagadnienie dokumentacji w prawie wodnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
Katarzyna Piasecka-Strużakowa
PDF
225-227
Summaries
 
PDF
228-231