Vol 22, No 2 (1994)

Zeszyt 2: Pedagogika

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Alina Rynio, Małgorzata Dziewulska
PDF
5-19
Mariola Barborik
PDF
21-38
Franciszka Wanda Wawro, Dorota Frąk
PDF
39-60
Aleksandra Piotrowska, Tomasz Ożóg
PDF
61-72
Łucja Badeńska
PDF
73-81
Marian Surdacki
PDF
83-108
Władysław Dubiel
PDF
109-122

Recenzje

Marian Surdacki, Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku. Lublin 1992 ss. 356. Towarzystwo Naukowe KUL
Jerzy Flaga
PDF
123-126