Vol 40, No 2 (2012)

Tom 4(40):2012 nr 2

KULTURA I INSTYTUCJE
(autorzy artykułów: Monika Kranz-Szurek, Krzysztof Sztalt, Teresa Zbyrad)

UNIA EUROPEJSKA, MIGRACJE
(autorzy artykułów: Dawid Błaszczak, Grzegorz Ronek, Anna Krasnodębska)

Spis treści

Imprint
 
PDF
Od Komitetu Redakcyjnego
 
PDF
5-6

Artykuły

Monika Kranz-Szurek
PDF
11-35
Krzysztof Sztalt
PDF
37-49
Teresa Zbyrad
PDF
51-69
Dawid Błaszczak
PDF
73-99
Grzegorz Ronek
PDF
101-121
Anna Krasnodębska
PDF
123-138
Tomasz Peciakowski
PDF
141-156

Recenzje

Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010
Andrzej Tarczyński
PDF
157-160
Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (część I), red. Anna Kieszkowska, Kraków: Wydawnictwo Impuls 2011
Anna Chańko, Karol Konaszewski
PDF
161-167

Sprawozdania

Zróżnicowane oblicza kryzysu – wokół najnowszej książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka (sprawozdanie ze spotkania Wydziału Nauk Społecznych TN KUL z 8 maja 2012)
Tomasz Peciakowski
PDF
169-172
Międzynarodowa Konferencja „Studia nad wiedzą: Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej”, Lublin, 1-2 grudnia 2011
Anna Niewiadomy, Cezary Hunkiewicz
PDF
173-177