Vol 29, No 1 (2001)

Tom 28-29(2000-2001)
Zeszyt 1: Nauki społeczno-ekonomiczne

Uwaga! OJS nie pozwala wprowadzić oznaczenia tomu obejmującego dwa lata. Proszę pamiętać o właściwym cytowaniu artykułów:

[autor], [tytuł_artykułu], „Roczniki Nauk Społecznych” 28-29(2000-2001), z. 1, [strony]

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Stanisław Kowalczyk
PDF
5-16
Jerzy J. Smolicz
PDF
17-47
Janusz Goćkowski
PDF
49-67
Stanisław Cieśla
PDF
69-96
Franciszek J. Mazurek
PDF
97-128
Leon Dyczewski
PDF
129-147
Janusz Mariański
PDF
149-176
Witold Broniewski
PDF
177-196
Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk
PDF
199-217
Robert Szwed
PDF
219-239
Oleg Gorbaniuk
PDF
241-265
Stanisław Wójcik
PDF
267-276

Recenzje

Robert Kecskes, Christof Wolf, Konfession, Religion und soziale Netzwerke. Zur Bedeutung christlicher Religiosität in personalen Beziehungen, Leske + Budrich, Opladen 1996, ss. 173
Janusz Mariański
PDF
277-282
Janusz Mariański, Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje socjologiczne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, ss. 184
Marek Jeżowski
PDF
282-287
Teresa Podgórska, Stowarzyszenie patriotyczno-religijne „Eleusis” w latach 1902-1914, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, ss. 157
Jarosław Michalski
PDF
287-289
Stanisław Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Z historii współczesnej myśli samorządowej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, ss. 396
Kazimierz Robakowski
PDF
290-292