Problem socjologii literatury

Paweł Ćwikła, Arkadiusz Jabłoński

Abstrakt


Czy trzeba przekonywać, że socjologia literatury istnieje? Socjologowie, którzy zajmują się zawodowo literaturą, odczuwają często niejako obowiązek tłumaczyć się z takiego wyboru. Tak jakby socjologiczne badanie literatury narażało ich na zarzut zdrady własnej dyscypliny. Borykają się tu bowiem nie tylko z brakiem jednoznacznej metodologii socjologii literatury, ale nawet z bezdyskusyjnym określeniem obszaru jej zainteresowań. W tym artykule, pomyślanym jako tekst wstępny do niniejszego tomu, próbujemy pokrótce zastanowić się nad przyczynami niepewnego statusu socjologii literatury, jego historią i perspektywą na przyszłość.


Słowa kluczowe


socjologia literatury; komunikacja literacka; metodologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Caillois R., Siła powieści, tłum. T. Swoboda, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008.

Coser L.A. (red.), Sociology Through Literature. An Introductory Reader, Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall 1963.

Jankowicz G., Marecki P., Palęcka P., Sowa J., Warczok T., Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Kraków: Korporacja Ha!art 2014.

Jankowicz G., Marecki P., Sowiński M. (red.), Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, Kraków: Korporacja Ha!art 2016.

Jankowicz G., Tabaczyński M., Socjologia literatury. Antologia, Kraków: Korporacja Ha!art 2015.

Memmi A., Problemy socjologii literatury, w: H. Markiewicz (red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą, , t. III, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976.

Mencwel A. (red.), W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych, tłum. różni, Warszawa: PIW 1980.

Krawczak E., Literatura i Społeczeństwo. Wokół problematyki socjologii literatury, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” XXVI, 4 (2001), s. 47-56.

Lepenies W., Trzy kultury, tłum. K. Krzemieniowa, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1997.

Łęcki K., Inny zapis. „Sekretny dziennik” pisarza jako przedmiot badan socjologicznych. Na przykładzie „Dzienników” Stefana Kisielewskiego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.

Parkhurst Ferguson P., Desan Ph., Griswold W., Editors’ Introduction: Mirrors, Frames, and Demons: Reflections on the Sociology of Literature, w: ciż (red.), Literature and Social Practice, Chicago and London: The University of Chicago Press 1989.

Roguszka M., Socjologia literatury. Stan badań, „Studia Socjologiczne”, 1980, nr 1.

Rychlewski M., Książka jako towar – książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2013.

Stetkiewicz L., Szkice z „ziemi niczyjej” czyli z socjologii literatury, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2009.

Zimand R., Pułapki socjologii literatury, w: J. Sławiński (red.), Problemy socjologii literatury. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum 1971.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.9.4-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)