Zaufanie w kryzysie, czyli „kultura budowania na nieufności”. Próba analizy zjawiska na podstawie „2017 Edelman Trust Barometer” z uwzględnieniem odniesienia do mediów

Rafał Pastwa

Abstrakt


Nowe media w dobie globalizacji stworzyły możliwość niespotykanej dotąd komunikacji i dostępu do informacji. Stąd tak ważne jest zwrócenie uwagi na nowe zjawisko „kultury budowania na nieufności”. Raport „2017 Edelman Trust Barometer” przedstawia niepokojące wyniki badań dotyczące poziomu zaufania reprezentantów dwudziestu ośmiu krajów na świecie, wobec czterech typów instytucji: rządowych, pozarządowych, biznesowych oraz wobec mediów. Badania pokazują drastyczny spadek zaufania do mediów, w tym także do nowych mediów. Analiza owego zjawiska może dać szansę na odwrócenie niekorzystnych społecznie trendów, które często są utrwalane i wspierane przez media. Wydaje się, że tylko zmiana modelu integracyjnego może przywrócić zaufanie jednostek, a także społeczeństw do najważniejszych instytucji.


Słowa kluczowe


zaufanie; kultura nieufności; komunikacja globalna; nowe media; mediatyzacja; dialog

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Business Insider Polska, W Davos rozpoczyna się 47. Światowe Forum Ekonomiczne, http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/swiatowe-forum-ekonomiczne-w-davos-2017/q7b0zbm [dostęp: 21.09.2017].

Nowy Marketing, Globalny kryzys zaufania – 2017. Edelman Trust Barometer, http://nowymarketing.pl/a/12370,globalny-kryzys-zaufania-2017-edelman-trust-barometer [dostęp: 20.09.2017].

Lapowsky I., Wired Business, Here’s How Facebook Actually Won Trump The Presidency, https://www.wired.com/2016/11/facebook-won-trump-election-not-just-fake-news/ [dostęp: 21.09.2017].

Pastwa R., To było po kilku kieliszkach Merlota…, http://lublin.gosc.pl/doc/3828652.To-bylo-po-kilku-kieliszkach-Merlota [dostęp: 20.09.2017].

Shah N., From global village to global marketplace: Metaphorical descriptions of the global Internet, „International Journal of Media and Cultural Politics” 4(2008), nr 1, s. 9-26, https://pl.scribd.com/document/18761307/International-Journal-of-Media-and-Cultural-Politics-Volume-4-Issue-1-Read-in-Fullscreen [dostęp: 19.09.2017].

Edelman Trust Barometer. Global Annual Study. Global Results, https://www.edelman.com/global-results/ [dostęp: 20.09.2017].

Trust Barometer Insights, https://pl.scribd.com/document/336642756/10-Trust-Barometer-Insights#from_embed [dostęp: 28.08.2017].

Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Kraków: Universitas 2009.

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa: Scholar 2004.

Dąbała J., Media i dziennikarstwo. Aksjologia, warsztat, tożsamość, Kraków: Universitas 2014.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.

Giddens A., Ryzyko, zaufanie, refleksyjność, w: Modernizacja, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, red. U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.

Kolczyński M., Absencja wyborcza w Polsce – determinanty zjawiska, w: Demokracja w dobie globalizacji, t. I: W praktyce politycznej, red. J. Iwanek, M. Mazur, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, s. 277-291.

Kuczer R. [recenzja], Paul Levinson, „Nowe nowe media”, tłum. M. Zawadzka, Kraków, Wydaw-

nictwo WAM, 2010, ss. 327, „Resovia Sacra”. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 17(2010), s. 333-338.

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa: Difin 2013.

Pastwa R., Gdy Kościół stracił wizję. Przyszłość wiary w Europie Środkowo-Wschodniej, „Więź” 2017, nr 2, s. 115-123.

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.3-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)