Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej

Andrzej Jakubowski, Urszula Bronisz, Andrzej Miszczuk

Abstrakt


Współpraca transgraniczna jest częścią Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a tym samym zasadniczym elementem strategii integracji państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże realizacja i efektywność współpracy uwarunkowana jest rodzajem granicy, bowiem położenie przy wewnętrznej granicy UE stanowi potencjalną szansę rozwojową, zaś przy zewnętrznej wiąże się z przełamywaniem różnorodnych barier, w tym m.in. instytucjonalnych, organizacyjnych i prawnych. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej współpracy transgranicznej realizowanej w latach 2007-2013 i finansowanej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Autorzy uwzględnili wszystkie programy współpracy transgranicznej z udziałem Polski, przeanalizowali cele oraz priorytety poszczególnych programów, wskazując najważniejsze obszary wsparcia, ramy finansowe programów oraz efekty realizacji projektów w ramach poszczególnych programów.


Słowa kluczowe


współpraca transgraniczna; granice wewnętrzne UE; granice zewnętrzne UE; Europejska Współpraca Terytorialna; EWT; Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa; EISP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Belstat, www.belstat.gov.by

European Charter for Border and Cross-Border Regions, Association of European Border Regions, Gronau 2011, http://www.aebr.eu/files/publications/110915_Charta_EN_clean.pdf [dostęp: 29.04.2017].

European Neighborhood and Partnership Instrument (2007-2013), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:r17101 [dostęp: 27.03.2017].

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 287.

Eurostat Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Infoeuro: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm [dostęp: 29.04.2017].

Interreg Lietuva–Polska: Projekty, http://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html [dostęp: 15.12.2016].

Jakubowski A., Bronisz U., Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, w: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. A. Grynia, Wilno: Uniwersytet w Białymstoku 2015.

Jakubowski A., Miszczuk A., Kawałko B., Komornicki T., Szul R., The New EU’s Borderland: Cross-border Relations and regional development, Oxon–New York: Routledge 2017.

Kawałko B., Program Polska – Białoruś – Ukraina w polityce rozwoju regionów przygranicznych, „Barometr Regionalny” 2015, nr 2, s. 14.

Lithuania–Poland–Russia Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013, http://lt-pl-ru.eu/upload/en/Joint_Operational_Programme.pdf [dostęp: 22.03.2017].

Lithuania–Russia CBC Programme 2014-2020, http://www.eni-cbc.eu/lr/data/public/uploads/2015/09/d1_ltru_draft_4_20150603.pdf [dostęp: 22.12.2016].

Mapa dotacji UE, http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty [dostęp: 22.12.2016].

Miszczuk A., Dysproporcje społeczno-ekonomiczne jako uwarunkowanie współpracy transgranicznej (na przykładzie pogranicza polsko-ukraińskiego), w: Kadry dla gospodarki transgranicznej, red. M. Kowerski, I. Pieczykolan, Zamość: WSZiA w Zamościu 2012.

Moraczewska A., Transformacja funkcji granic Polski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008.

Program Operacyjny Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 2007-2013, https://www.ewt.2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Polska-Meklemburgia.aspx [dostęp: 22.03.2017].

Program Operacyjny Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (województwo zachodniopomorskie) – Raport z realizacji za 2014 r., http://www.interreg4a.info/fileadmin/user_upload/dateien/berichte/2014/PL_Int4a_Raport_z_realizacji_2014_final_2015-06-26__2_.pdf [dostęp: 15.03.2017].

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, http://www.sn-pl.eu/media/pl/genehmigte_Gesamtfassung_PL.pdf [dostęp: 2.02.2017].

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 – lista beneficjentów; http://www.sn-pl.eu/media/de_pl/liste_der_beguenstigten/15-12-01_OP_SN-PL_Liste_der_Beguenstigten_Lista_beneficjentow.pdf [dostęp: 15.12.2016].

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”, http://pl.plbb.eu/index/?id=a8c88a0055f636e4a163a5e3d16adab7 [dostęp: 2.02.2017].

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, http://old.cz-pl.eu/pl/dokument-programowy.html [dostęp: 2.03.2017].

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, http://pl2007-2013.plsk.eu/index/?id=cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7 [dostęp: 2.03.2017].

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/PL-BY-UA_PL.pdf [dostęp: 12.03.2017].

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013: Projekty zakontraktowane z naborów, http://www.pl-by-ua.eu/pl [dostęp: 15.03.2017].

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa; http://lietuva-polska.eu/pl/dokumenty.html [dostęp: 15.04.2017].

Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/183/program-wspolpracy-transgranicznej-litwa-polska-rosja-2007-2013 [dostęp: 15.04.2017].

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, http://www.ewt.wzp.pl/sites/default/files/files/12942/67046200_1412981015_PWT_Poludniowy_Baltyk_2007_13.pdf [dostęp: 2.04.2017].

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, http://www.ewt.2007-2013.gov.pl/wstepdofunduszyeuropejskich/strony/programy.aspx [dostęp: 22.04.2017].

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/ [dostęp: 21.04.2017].

Rosstat, http://www.gks.ru [dostęp 29.03.2017].

Ukrstat, http://www.ukrstat.gov.ua/ [dostęp 29.03.2017].

World Bank Database, http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?view=chart [dostęp: 29.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.3-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)