The Development of U3As & the Benefits to Members

Ian Funnell

Abstrakt


Rozwój uniwersytetów trzeciego wieku i świadczenia na rzecz ich uczestników

Tekst omawia pokrótce historię i rozwój kształcenia ustawicznego w Europie, jak również powołanie przez profesora Pierre’a Vellasa ruchu U3A (uniwersytetów trzeciego wieku). Od czasu powstania ruchu U3A w Wielkiej Brytanii w 1982 roku, nastąpił jego znaczący rozwój. Z roku na rok ruch ten stale się rozwijał, by w 2016 roku celebrować powstanie tysiąca uniwersytetów. W artykule przedyskutowany zostanie zakres możliwości oferowanych uczestnikom uniwersytetów trzeciego wieku oraz korzyści płynące z uczestnictwa, gdzie liczba słuchaczy przekroczyła już 360 000. Fundusz powołał Międzynarodowy Komitet promujący internacjonalny charakter ruchu U3A, współpracujący z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) i innymi organizacjami, takimi jak Sojusz Azji i Pacyfiku, w celu wspierania jego rozwoju, i zachęca do wymian, wizyt szkoleniowych, kontaktów partnerskich oraz powiązań na tle językowym między poszczególnymi uniwersytetami trzeciego wieku, a także do uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach.


Słowa kluczowe


ruch U3A; kształcenie ustawiczne; nauka samopomocy; wzajemna pomoc; statut U3A; starzenie się; populacja; korzyści; grupy interesu; przyjaźń i wymiana międzynarodowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


AIUTA Website, www.aiu3a.com .

Asia Pacific Alliance of U3As website, http://u3a-asiapacificalliance.org/.

China National Committee on Ageing, “Undertakings on Ageing in China”, 2010, p. 11.

Dong Lihua, „History and Development for Universities for the Aged”, AIUTA Reims Conference, Referring to Academic Committee of Chinese Association of Universities for the Aged, 2016.

Elderhostel Inc., “Mental Stimulation and Lifelong Learning Activities in the 55+ Population” on Road Scholar website, 2007.

Faure Edgar et al, “Learning to be; the world of education today and tomorrow”, Paris, UNESCO, Report, 1972.

Findsen Brian and Formosa Marvin, Lifelong Learning in Later Life – A Handbook on Older Adult Learning, Rotterdam: Sense Publishers 2011.

Formosa Marvin, Four Decades of Universities of the Third Age: Past, Present, Future, „Ageing and Society”, 34 (1), 2014, pp. 42-66.

Gapminder website, http://www.gapminder.org/.

Laslett Peter, A Fresh Map of Life – The Emergence of the Third Age, London: Weidenfeld and Nicolson 1989, p. 178.

Midwinter Eric, 500 Beacons – The U3A Story, London 2004.

Rosling Hans, TED Talk, Berlin, June 2014, http://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world.

Radcliffe David, The International Perspective of U3As, [in:] Eric Midwinter (ed.), Mutual Aid Universities, Kent: Croom Helm Limited 1984, p. 69.

Reykjavik U3A website, http://u3a.is/.

Road Scholar website, http://www.roadscholar.org/default.asp.

Sequin Donny, “Lifelong Learning in America: A Synopsis of Four Models”, AIUTA Fortieth Anniversary Conference in Toulouse, 2014.

Smith Mark, Lifelong Learning, [in:] The Encyclopedia of Informal Education, 2001, http://infed.org/mobi/lifelong-learning/.

South East U3A Forum website, www.u3asites.org.uk/southeastu3aforum.

Surrey U3A Network website, www.u3asites.org.uk/surreyu3anetwork.

Swindell Rick and Thompson Jean, International Perspectives on the U3A, „Educational Gerontology”, 21 (5), 1995, pp. 415-427.

“The Big Care Debate”, House of Lords, December 2012, http://www.parliament.uk/business/lords/get-involved-with-the-lords/outreach-programmes/big-care-debate/.

Third Age Trust website, http://www.u3a.org.uk/.

U3A Online website, http://www.u3aonline.org.au/.

U3A Site Builder website, http://www.u3asites.org.uk/code/index.php.

UFUTA website, http://www.ufuta.fr/.

Vellas Pierre, Genesis and Aims of the Universities of the Third Age, European Network Bulletin, 1997, http://www.uni-ulm.de/LiLL/5.0/E/5.1.frames.html.

World U3A website, http://www.worldu3a.org/.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)