Life Long Learning in the Third Age in Australia: A Snapshot

Alinslie Lamb

Abstrakt


Obraz kształcenia ustawicznego w uniwersytetach trzeciego wieku w Australii

Niniejszy artykuł opisuje kontekst demograficzny starzenia się społeczeństwa w Australii, reakcję rządu na problem starzenia się społeczeństwa oraz dostępne możliwości w zakresie pozytywnego podejścia do procesu starzenia się i kształcenia ustawicznego. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się rozwój tzw. ruchu Uniwersytetu Trzeciego Wieku (U3A) w Australii oraz szeroki zakres wolontariatu osób starszych.


Słowa kluczowe


pozytywne podejście do starzenia się; U3A; wolontariat

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Edgar P., In Praise of Ageing, Melbourne (Australia), 2013.

Howe B., Lewin G., Compton E.R., Third Report on the Economic Potential of Senior Australians Final Report: Turning Grey Into Gold, Commonwealth of Australia 2011.

Swindell R. et al, Universities of The Third Age in Australia and New Zealand 2008: Capitalising on the Cognitive Resources of Older Volunteers, „Aust Journal On Ageing”, 2008, V. 30, № 4, p. 200.

Valenzuela M., Maintain Your Brain, Sydney: ABC Books 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)